Αγαπημένοι συναδέλφισες/λφοι, φίλες και φίλοι,

Λίγες μέρες απομένουν μέχρι την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου μας «Διαχρονική και Σύγχρονη Προσέγγιση στην Πνευμονολογία» το οποίο θα πραγματοποιηθεί 11 & 12 Ιουνίου 2021 στο ξενοδοχείο Caravel, με υβριδικό τρόπο σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα υγειονομικά πρωτόκολλα. Σας προσκαλώ όλες και όλους να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Συνεδρίου, να ενημερωθείτε για το τελικό επιστημονικό πρόγραμμα με τους εξαιρετικούς ομιλητές και προέδρους, την ατζέντα των επαγγελματικών θεμάτων και να συμμετέχετε ενεργά με ανταλλαγή απόψεων και γνώσεων καθόλη τη διάρκεια του συνεδρίου μας είτε συμμετέχετε με φυσική είτε με  διαδικτυακή παρουσία.

Εύχομαι να έχουμε ένα δημιουργικό διήμερο ταξίδι γνώσης στην ειδικότητα μας!

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Σταματούλα Τσικρικά

Σημαντικές πληροφορίες

Ημερομηνίες Διεξαγωγής Συνεδρίου
11 & 12 Ιουνίου 2021

Τόπος Διεξαγωγής Συνεδρίου
Ξενοδοχείο Divani Caravel
Λεωφ. Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, Αθήνα 161 21
Τηλ: 210 720 7000

Εξυπηρετούν οι ακόλουθες γραμμές συγκοινωνίας:
Λεωφορείο: 214, 224, 550, 608, 815, Ε14
Μετρό: Μ3

Google Maps link

Μοριοδότηση
Στο συνέδριο θα χορηγηθούν 16 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Η χορήγηση των μορίων γίνεται βάσει των ωρών παρακολούθησης. Επισημαίνεται ότι κάθε (1) μόριο Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης αντιστοιχεί σε μια πλήρη ώρα παρακολούθησης του επιστημονικού προγράμματος. Η χορήγηση των μορίων θα γίνεται μόνο εφόσον υποβληθεί συμπληρωμένο το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του επιστημονικού προγράμματος του Συνεδρίου.

ΟΔΗΓΙΕΣ: Τρόπος σύνδεσης μέσω διαδικτύου

www.epnelrespiratory-athens.gr