Σημαντική ενημέρωση
Διαδικτυακή Διεξαγωγή Συνεδρίου

Αγαπητοί συνάδελφοι ,
Δεδομένων των έκτακτων μέτρων που ισχύουν εξαιτίας της πανδημίας που σχετίζεται με τον ιό COVID-19, το Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας Ηπατολογίας και Διατροφής αποφάσισε τη διαδικτυακή διεξαγωγή του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας, Ηπατολογίας και Διατροφής, το οποίο ήταν αρχικά προγραμματισμένο να λάβει χώρα με φυσική παρουσία στην Αθήνα.

Υποβολή περιλήψεων

Μετά απο παράκληση πολλών συναδέλφων, η προθεσμία υποβολής περιλήψεων εργασιών του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας, Ηπατολογίας και Διατροφής παρατείνεται μέχρι και τις 11 Οκτωβρίου 2020!

Επισημαίνεται ότι η παραπάνω ημερομηνία είναι καταληκτική και δεν θα δοθεί επιπλέον παράταση.
Η υποβολή περιλήψεων πραγματοποιείται αποκλειστικά online μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Συνεδρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή περιλήψεων, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Τελική λήξη προθεσμίας υποβολής περιλήψεων

11 Οκτωβρίου 2020

Επιστημονικό Πρόγραμμα

Για να δείτε το προκαταρκτικό πρόγραμμα του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας Ηπατολογίας και Διατροφής , παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Εγγραφές

Πραγματοποιήστε τώρα την εγγραφή σας για τη διαδικτυακή παρακολούθηση του Συνεδρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε πατήστε εδώ