Διεπιστημονικό Διαδικτυακό Συνέδριο
«Η Αναπτυξιακή Παιδιατρική Σήμερα – Σύγχρονες Τάσεις και Απόψεις»


Διοργάνωση
: Μονάδα Αναπτυξιακής Παιδιατρικής της Β’ ΠΠΚ του ΕΚΠΑ,
σε συνεργασία με την Εταιρεία για την Εκπαίδευση και την Έρευνα στην Παιδιατρική

Κάντε κλίκ στο link για περισσότερες λεπτομέρειες.