Ανταποκρινόμενοι στις προκλήσεις της εποχής, σας προσκαλούμε σε ένα διαδικτυακό σεμινάριο την Τετάρτη 17 Ιουνίου 13.00-15.00. Mε θέμα την ενημέρωσή σας για το πρόγραμμα  LIFE+ ΜΕDEA, το σκοπό, το περιεχόμενό του και τα πρώτα του αποτελέσματα.

Στη διάρκεια του σεμιναρίου θα ενημερωθείτε επίσης και για θέματα που αφορούν το κλίμα, την ατμοσφαιρική ρύπανση και τις λοιμώξεις γενικά.

Download (PDF, 943KB)

Προσβλέποντας στην ενεργό συμμετοχή σας, θα βρείτε συνημμένα  το πρόγραμμα και σύντομες οδηγίες σύνδεσης μέσω της πλατφόρμας zoom.