9η Ουρολογική Συνάντηση Κεντρικής Ελλάδας µε Διεθνή Συµµετοχή

Χώρος Διεξαγωγής: Domotel Xenia, Βόλος

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 6-8 Νοεμβρίου 2020

Διοργάνωση: Ερευνητικό Κέντρο Παθήσεων του Ουροποιογεννητικού (ΕΚΠΟ)

Επίσημη Ιστοσελίδα: https://voyagertravel.gr/index.php/component/dpcalendar/event/155.html

Email: congress-secretary@voyagertravel.gr