Εγγραφές

Εκμεταλλευτείτε το μειωμένο κόστος προεγγραφής, το οποίο ισχύει μέχρι σήμερα 10 Σεπτεμβρίου 2019 και πραγματοποιήστε την εγγραφή σας μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Συνεδρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ πατήστε εδώ.

Υποβολή περιλήψεων

Η λήξη προθεσμίας υποβολής περιλήψεων για το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας, Ηπατολογίας και Διατροφής παρατείνεται μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2019!

Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία είναι καταληκτική και ΔΕΝ θα δοθεί επιπλέον παράταση.

Η υποβολή περιλήψεων θα πραγματοποιείται αποκλειστικά online μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Συνεδρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή περιλήψεων, παρακαλώ πατήστε εδώ.

Προκαταρκτικό Πρόγραμμα

Το προκαταρκτικό πρόγραμμα για το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας, Ηπατολογίας και Διατροφής είναι τώρα διαθέσιμο!

Για να δείτε το πρόγραμμα, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα, παρακαλώ πατήστε εδώ.

Μοριοδότηση
Το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας, Ηπατολογίας και Διατροφής, έχει μοριοδοτηθεί με 24 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME/CPD Credits).