Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης σας ενημερώνει για την έναρξη νέου εξ αποστάσεως σεμιναρίου:

“ΚΥΒΕΡΝΟΑΠΑΤΕΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΩΝ”

Ανίχνευση, Διερεύνηση, Μέτρα Ασφάλειας & Προστασίας

Στόχος του προγράμματος:

Το πρόγραμμα αφορά επιχειρηματίες και ιδιώτες που διατηρούν ηλεκτρονικό προφίλ και επιθυμούν να αναγνωρίζουν και να αντιμετωπίζουν άμεσα «επιθέσεις» στον κυβερνοχώρο αποφεύγοντας έτσι να ζημιωθούν σε οικονομικό και επαγγελματικό επίπεδο.

Κατά την διάρκεια του προγράμματος ο εκπαιδευόμενος εμβαθύνει στην αναγνώριση των ηλεκτρονικών απειλών και απατών  μέσω ιστοσελίδων και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενώ επιπλέον του δίνεται η δυνατότητα να εφαρμόσει στην πράξη όσα διδάχθηκε πραγματοποιώντας Test Προσομοίωσης Περιστατικών (Hands-on and Exercise). Τέλος, ο εκπαιδευόμενος θα διδαχθεί τα απαραίτητα Μέτρα Ασφάλειας και Προστασίας που μπορεί να χρησιμοποιεί για να αποφύγει στο μέλλον παρόμοια περιστατικά.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα:

 • Σε επιχειρηματίες
 • Σε ιδιώτες
 • Σε φοιτητές/ριες ή/και Πτυχιούχους Πληροφορικής
 • Σε φοιτητές/ριες ή/και Πτυχιούχους Νομικών Σχολών που ασχολούνται με την Διερεύνηση Κυβερνοαπατών
 • Σε φοιτητές/ριες ή/και Πτυχιούχους Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
 • Σε κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να επιμορφωθεί και να αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες επί του θέματος.

Διδακτικές ενότητες:

Ημέρα 1η:

 • Εισαγωγή στο σεμινάριο/εκπαίδευση
 • Απειλές στον Κυβερνοχώρο
 • Απάτες με την χρήση Κοινωνικής Μηχανικής (Social Engineering Fraud (SEF))
 • Συχνότερες μορφές διαδικτυακών οικονομικών απατών σε βάρος μεμονωμένων ατόμων:
  • Απατηλά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (“phishing”), Απατηλές τηλεφωνικές κλήσεις (“vishing”), Απατηλά μηνύματα SMS (“smishing”),
  • Απατηλές ιστοσελίδες τραπεζών (“spoofed bank websites”)
  • Απάτη μέσω διαδικτυακών ραντεβού (“romance scam”)
  • Απάτες σχετιζόμενες με επενδύσεις (“investment scams”)
  • Απάτες σε αγορές μέσω διαδικτύου (“online shopping scams”)
 • Συχνότερες μορφές διαδικτυακών οικονομικών απατών σε βάρος επιχειρήσεων:
  • Business Email Compromise (BEC)—(Man-in-the-email attack, also known as email account compromise (EAC)— το οποίο είναι ένα από τα πιο οικονομικά επιζήμια διαδικτυακά εγκλήματα σε βάρος επιχειρήσεων
  • Απάτη του CEO ή Απάτη με το εταιρικό email (“CEO Fraud”)
  • Απάτη μέσω τιμολογίων και λοιπών παραστατικών (“invoice Fraud”)
 • Κρίσιμοι δείκτες (Red Flags) των βασικών τύπων ηλεκτρονικής απάτης που είναι πιο πιθανό να στοχεύσουν μια επιχείρησή/οργανισμό – Τεχνικές έγκυρης ανίχνευσης. Μελέτες περίπτωσής (case studies) και προσομοίωση (simulation) περιστατικών διαδικτυακής απάτης.

Ημέρα 2η:

 • Διερεύνηση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου – Πως να ανιχνεύσεις έγκαιρα και ένα απατηλό email που έρχεται στην επιχείρηση σου με σκοπό την απάτη (Email Forensics -Tools and Techniques. How to detect & investigate fraudulent emails)
 • Ασκήσεις και εφαρμογή στην πράξη – Επίδειξη πραγματικών περιπτώσεων Κυβερνοαπάτης – Προσομοίωση περιστατικών (Hands-on and Exercises)
 • Οδηγίες και πρακτικές για την Προστασία από Social Engineering Επιθέσεις (Countermeasures for Combating Social Engineering Fraud)
 • Πρακτικά μέτρα πρόληψης και προστασίας από διαδικτυακές οικονομικές απάτες- ειδικές συμβουλές (Cyber Security Awareness). Πολιτική για την πρόληψη της Διαδικτυακής Απάτης (Anti-Cyber Fraud Policy)
 • Μέτρα Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων – Πολιτικές και Διαδικασίες Ασφάλειας Πληροφοριών σε μια επιχείρηση για προστασία από την Κυβερνοαπάτη (Ενδεικτικά: Ορθή χρήση συστημάτων, Ορθή χρήση κωδικών ασφάλειας, Ορθή χρήση εταιρικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διαδικτύου, Κινητές συσκευές και μονάδες αποθήκευσης, Κοινωνική μηχανική, Αναφορά συμβάντων ασφάλειας, Καλές πρακτικές, Φυσική ασφάλεια, κλπ.)

Μεθοδολογία προγράμματος:

Ημερομηνία διεξαγωγής: 16(17:00-21:00) & 17 Απριλίου (9:00-14:00) 2021

Διάρκεια σεμιναρίου: 9 ώρες

Τρόπος παρακολούθησης: Μέσω σύγχρονης τηλεκατάρτισης (e-learning)

Εισηγητής: κος Αναστάσιος Παπαθανασίου, Υπ.Διδάκτωρ Πληροφορικής και Πιστοποιημένος Ethical Hacker (CEH) και ερευνητής Κυβερνοεγκλημάτων και Ψηφιακής Εγκληματολογίας από τον Διεθνή Οργανισμό για την Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο.

Κόστος: 90 € (Για εγγραφές μέχρι 8/4/2021)

Στο επισυναπτόμενο αρχείο θα βρείτε την αίτηση εγγραφής.

Προκειμένου να δηλώσετε συμμετοχή στο πρόγραμμα, θα πρέπει να μας αποστείλετε την αίτηση εγγραφής συμπληρωμένη με τα στοιχεία σας και να καταθέσετε το ποσό των 40€ ως προκαταβολή.

Στοιχεία κατάθεσης 

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK

Αριθμός λογαριασμού: 0026.0224.77.0200608520
IBAN: GR4702602240000770200608520
(οποιαδήποτε τραπεζικά έξοδα μέσω e-banking επιβαρύνουν εξ ολοκλήρου το συμμετέχοντα)
Δικαιούχος ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ-ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Ως αιτιολογία κατάθεσης γράφετε το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ σας και ΚΥΒΕΡΝΟΑΠΑΤΗ

Ή

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Αριθμός λογαριασμού: 20100132420

IBAN GR3601102010000020100132420

(οποιαδήποτε τραπεζικά έξοδα μέσω e-banking επιβαρύνουν εξ ολοκλήρου το συμμετέχοντα)

Δικαιούχος: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ-ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Ως αιτιολογία κατάθεσης γράφετε το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ σας και ΚΥΒΕΡΝΟΑΠΑΤΗ

Αίτηση

Download (PDF, 293KB)