Μετά τις συνεχείς πιέσεις του Ι.Σ.Α. έγινε αποδεκτό, από το Υπουργείο Εργασίας, το αίτημα για παράταση στην υποβολή των αιτήσεων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών του e ΕΦΚΑ.

Η προθεσμία υποβολής παρατάθηκε, με υπουργική απόφαση, μέχρι την 15η Νοεμβρίου 2020 και δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 4616/Β/20-10-2020. (πατήστε εδώ για το Φ.Ε.Κ.)

Θεωρούμε αυτονόητο ότι οι πάροχοι και επαγγελματίες υγείας πρέπει να υποβάλλουν άμεσα και εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας τις αιτήσεις τους, όπως ορίζεται στην τελευταία Κ.Υ.Α. , προκειμένου να ολοκληρωθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα οι διαδικασίες για την εξόφληση του μεγαλύτερου μέρους των ληξιπρόθεσμων οφειλών από τα παλιά ασφαλιστικά ταμεία τα οποία έχουν πλέον ενταχθεί στον Ε.Φ.Κ.Α.