Οδηγίες ΕΠΕ σχετικά με τη διαχείριση ασθενούς ύποπτου ή επιβεβαιωμένου με COVID-19 σε χώρο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας – Κέντρα Υγείας.

Download (PDF, 748KB)