ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Ν.Π.Δ.Δ.

ΠΑΡΟΔΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΡΟΝΤΟΥ

34100 ΧΑΛΚΙΔΑ

ΤΗΛ-ΦΑΞ:   22210 25109

Site:www.fse.gr  mail: info@fse.gr

 

                                                                                                                                ΧΑΛΚΙΔΑ 2/9/2020

                                                                                                                                ΑΡ. ΠΡΩΤ:136/20

 

ΘΕΜΑ:  «Νέος Τρόπος Διάθεσης των Αντιβιοτικών Φαρμάκων»

Με το Άρθρο 16 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 1ης Αυγούστου (ΦΕΚ Α 157) αντικαθίσταται το άρθρο 18 του Ν. 4675/2020 αναφορικά με τον τρόπο διάθεσης των αντιβιοτικών.

Συγκεκριμένα,

  1. Κάθε συνταγή που περιέχει αντιβιοτικό φαρμακευτικό προϊόν, εξαιρουμένων όσων προορίζονται για τοπική χρήση και των ιδιοσκευασμάτων , είναι ηλεκτρονική. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι δυνατή η έκδοση ηλεκτρονικής συνταγής επιτρέπεται η χειρόγραφη συνταγή.

Οι περιπτώσεις όπου μπορούν να εκδοθούν χειρόγραφες συνταγές είναι στις εξής κατηγορίες ασθενών:

 Ασφαλισμένοι φορέων που δεν έχουν ενταχθεί στο σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης

 Πολίτες (τουρίστες) από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και οι Ευρωπαίοι πολίτες που δεν κατέχουν ΕΚΑΑ (Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας)

 Μετανάστες, που για διάφορους λόγους δεν έχουν αποκτήσει ΑΜΚΑ

 Ασθενείς για τους οποίους εισάγονται εκτάκτως και ατομικά μέσω ΙΦΕΤ φάρμακα εξωτερικού (μικροδέματα).

 Νοσηλευόμενοι ασθενείς σε δημόσια νοσοκομεία ή ιδιωτικά θεραπευτήρια

Επιπρόσθετα , σε περίπτωση συνταγογράφησης από κτηνίατρο η συνταγή θα είναι χειρόγραφη.

Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, πλην των προαναφερθέντων, η χειρόγραφη συνταγή θεωρείται άκυρη.

  1. Μόνο οι χειρόγραφες συνταγές που περιέχουν αντιβιοτικό, φέρουσες την υπογραφή του ασθενή, φυλάσσονται από τον φαρμακοποιό επί διετία, είτε σε φωτοτυπία είτε σε ηλεκτρονικό αρχείο με τη μορφή αρχείου εικόνας. Οι ηλεκτρονικές συνταγές φυλάσσονται αυτόματα στο ηλεκτρονικό σύστημα της ΗΔΙΚΑ και δεν απαιτείται για αυτές πλέον εκτύπωση και φύλαξη.
  2. « Η αιτιολογημένη συνταγή χορήγησης νεωτέρων κινολονών από του στόματος, για τοπική οφθαλμική χρήση ή για τοπική ωτική χρήση ή δερματολογική χρήση και κεφαλοσπορινών Γ’ γενεάς από του στόματος» είναι ηλεκτρονική και καταργείται πλέον η χειρόγραφη αιτιολογημένη συνταγή .

Προσοχή σας επισημαίνουμε ότι για τα σκευάσματα για τοπική οφθαλμική , ωτική και δερματολογική χρήση που περιέχουν κινολόνη ή κεφαλοσπορίνη Γ΄ γενεάς απαιτείται ηλεκτρονική αιτιολογημένη συνταγή.

Η ισχύς του άρθρου ξεκινάει από την 1η Σεπτεμβρίου 2020.

 

Για το Δ.Σ. του Φ.Σ.Ε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ε.ΚΑΡΛΑΤΗΡΑΣ                                       Ε. ΦΩΤΙΑΔΗ