Ο ΙΣΑ απέστειλε επιστολή στην Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας, διαμαρτυρόμενος έντονα για τον τρόπο που αντιμετωπίζει τους ιατρούς του δημοσίου, που ελέγχθηκαν από τον ΕΟΠΥΥ και την ΥΠΕΔΥΦΚΑ για τυπικές παραβάσεις κατά τη συνταγογράφηση, για τους οποίους θέτει ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου της 1ης ΥΠΕ, με ερώτημα για τη θέση τους σε δυνητική αργία.

Για την επιστολή πατήστε εδώ.