Ο ΙΣΑ απέστειλε επιστολή στον Υπουργό Υγείας κ. Κικίλια, τον Υφυπουργό κ. Κοντοζαμάνη και τον κ. Θεμιστοκλέους (Γεν. Γραμματέα για την ΠΦΥ), εκφράζοντας τα παράπονα των οικογενειακών ιατρών μελών του ΙΣΑ προς τον ΕΟΠΥΥ, λόγω του ότι  αδυνατούν να υποβάλουν στον ΕΟΠΥΥ τα τιμολόγια του μηνός Ιουλίου 2020.

Ειδικότερα στην επιστολή αναφέρονται τα εξής:

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έχει, γίνει αποδέκτης μεγάλου αριθμού παραπόνων από ιατρούς μέλη του, οικογενειακούς ιατρούς του ΕΟΠΥΥ, οι οποίοι αδυνατούν να υποβάλουν προς τον ΕΟΠΥΥ τα τιμολόγια του μηνός Ιουλίου 2020.
Όποιος και αν είναι ο λόγος παρακαλούμε για την άμεση παρέμβασή σας. Η παροχή των υπηρεσιών προς τους Έλληνες πολίτες δεν μπορεί ούτε να μην αμείβεται ούτε να είναι «ομηρία».
Με την ευκαιρία επανερχόμεθα στο πάγιο αίτημά μας (πρβλ. σχετ. τις με αριθμ. πρωτ. ΙΣΑ 14321  & 14415/2020 επιστολές μας) ο ΕΟΠΥΥ να λύσει μόνιμα το θέμα των οικογενειακών ιατρών και προσβλέπουμε σε μία στενή συνεργασία για το θέμα αυτό.
Επαναλαμβάνουμε ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών τάσσεται υπέρ του θεσμού του οικογενειακού ιατρού ως δικαίωμα και όχι ως υποχρέωση του ασθενούς, αλλά και της εύλογης και αξιοπρεπούς αμοιβής του ιατρού κατά πράξη και περίπτωση.
Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας.