Για την συμμετοχή σας στο πρόγραμμα πρέπει να ακολουθήσετε την παρακάτω διαδικασία: 

Προσοχή: Τα παρακάτω δικαιολογητικά θα πρέπει να μας αποσταλούν στο email: memo.educ@gmail.com από 9 Απριλίου 2020 έως και τις 19 Απριλίου 2020 και ώρα 15:00

  1. Στο επισυναπτόμενο αρχείο “Φόρμα Στοιχείων”θα συμπληρώσετε όλα τα πεδία με τα στοιχεία σας.
  2. Συμπληρώνετε και υπογράφετε την “Εξουσιοδότηση” προς τον πάροχο της κατάρτισης. Στην “Εξουσιοδότηση” θα συμπληρώσετε ακόμη  το “Αντικείμενο Κατάρτισης” που επιθυμείτε μεταξύ των δέκα προτεινόμενων αντικειμένων. Μπορείτε να επιλέξετε μόνο ένα από τα δέκα.
  3. Μία εκτύπωση από το TAXISNET, στην οποία θα εμφανίζεται ο ενεργός ΚΑΔ κύριας επιχειρηματικής δραστηριότητας, ο οποίος εμπίπτει στους επιλέξιμους ΚΑΔ. Το Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ  κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης θα αναλαμβάνει τη διασταύρωση των στοιχείων
  4. Τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού (IBAN, Τράπεζας) σας, στον οποίο και θα καταβληθεί το εκπαιδευτικό επίδομα για τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα τηλεκατάρτισης είτε με φωτοτυπία βιβλιαρίου τράπεζας είτε με εκτύπωση e-banking.
  5. Υποβολή συνημμένα αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (2 όψεις) ή διαβατηρίου

Μετά την επιτυχημένη εισαγωγή σας στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ θα σας σταλούν οι κωδικοί πρόσβασης και το link της πλατφόρμας τηλεκατάρτισης.

Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει μόνο μία αίτηση συμμετοχής.

Επισημαίνεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στη δράση έχουν όλοι, ανεξαρτήτως εάν έχουν συμμετάσχει σε άλλο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα.

Η διεξαγωγή της τηλεκατάρτισης θα ξεκινήσει μόλις ενεργοποιηθεί η επιταγή τηλεκατάρτισης. Οι 100 ώρες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τις 31/5/2020 ούτως ώστε να αποπληρωθεί το υπόλοιπο των 600€. (400€ καταβάλλονται με την έκδοση της επιταγής τηλεκατάρτισης και τα υπόλοιπα με την ολοκλήρωση του προγράμματος)

Σημείωση: Για την υλοποίηση του παραπάνω προγράμματος τηλεκατάρτισης, η MEMO ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ συνεργάζεται με το ΚΔΒΜ AXXON PLUS

Φόρμα Στοιχείων

Download (PDF, 38KB)

Εξουσιοδότηση

Download (PDF, 421KB)

Αντικείμενο Κατάρτισης

Download (PDF, 635KB)

Επιλέξιμοι ΚΑΔ

Download (PDF, 593KB)