Αθήνα, 21/5/2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Θέμα: Διευκρινιστικές οδηγίες για την ιατρική βεβαίωση πριν την έναρξη των προπονήσεων σε οργανωμένες δημόσιες και ιδιωτικές αθλητικές εγκαταστάσεις

 

H Υγειονομική Επιστημονική Επιτροπή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού εξέδωσε οδηγίες σε ό,τι αφορά τη συμπλήρωση του ιατρικού ιστορικού για αθλητές/τριες αθλούμενους/ες και τεχνικό προσωπικό πριν την έναρξη των προπονήσεων σε οργανωμένες δημόσιες και ιδιωτικές αθλητικές εγκαταστάσεις. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών εξέφρασε τις αντιδράσεις του σχετικά με την αρχική βεβαίωση την οποία όφειλε να υπογράψει ο ιατρός , η οποία τελικά τροποποιήθηκε και πλέον δεν υφίσταται κίνδυνος υπογραφής της από τα μέλη μας, εφόσον γίνει η προσήκουσα ιατρική εξέταση.

Πατήστε εδώ για τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού

Πατήστε εδώ για το έντυπο ιατρικής βεβαίωσης

Πατήστε εδώ για το έντυπο ιατρικού ιστορικού αθλούμενου/ης και τεχνικού προσωπικού

Πατήστε εδώ για το φύλλο ιατρικού ιστορικού αθλητή/τριας

 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ι.Σ.Α.