Α’ σχετική προκήρυξη, η οποία αφορά την κάλυψη μιας θέσης Ιατρού Εργασίας με σύμβαση μίσθωσης έργου.

 

Download (PDF, 6.94MB)