Το 25ο Κοινού Πανελλήνιο Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 19-21 Σεπτεμβρίου 2019 στο ξενοδοχείο The Met Hotel, στην πόλη της Θεσσαλονίκης.

Φόρμα εγγραφής: link1 

Φόρμα Κατάθεσης Εργασιών: link2

 

GDE Error: Requested URL is invalid