11η Σύνοδος της Γερμανο-Ελληνικής Εταιρείας Μαιευτικής-Γυναικολογίας 6 Ιουλίου 2019, Greco Eva Palace, Κέρκυρα, Ελλάδα.

Download (PDF, 497KB)

 

Πληροφορίες-Εγγραφές

Α. Κίτσου

Τηλ: +30 699 7193770/ 694 4687942

Fax: +30 2310 458776

E-mail: kitsou.anastasia@gmail.com / agorast@auth.gr