Επιδοτούμενο Πρόγραμμα στήριξης Eπιστημόνων – Ελεύθερων Επαγγελματιών πληττόμενων από τον Covid-19

Ειδικό πρόγραμμα τηλεκατάρτισης με πιστοποίηση για επιστήμονες των 6 βασικών επιστημονικών κλάδων της χώρας

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΑΚΜΗ στηρίζει τους επιστήμονες – ελεύθερους επαγγελματίες της χώρας μας που πλήττονται από τον Covid-19. Παρέχοντας το ειδικό επιδοτούμενο πρόγραμμα τηλεκατάρτισης με πιστοποίηση, που υλοποιεί το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Σκοπός της δράσης είναι πρωτίστως η ενίσχυση των επιστημόνων που εντάσσονται στους έξι (6) βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας. Με προσόντα και δεξιότητες που αποτελούν εργαλεία για την αναβάθμιση της ποιότητας και της παραγωγικότητας της εργασίας των συμμετεχόντων. Συγκεκριμένα, σκοπός είναι να επιτευχθεί βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων, η προσαρμογή των επιστημονικών κλάδων στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις και η απόκτηση τεχνογνωσίας σε ειδικότερα θέματα που άπτονται των επιμέρους επαγγελματικών γνώσεων ανά κλάδο, προκειμένου να αντεπεξέλθουν αποτελεσματικότερα στις σύγχρονες ανάγκες του ραγδαία εξελισσόμενου ψηφιακού περιβάλλοντος. Οι συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες θα τύχουν άμεσης υποστήριξης λόγω της μείωσης της επαγγελματικής τους ύλης που προκλήθηκε από την πανδημία του COVID-19.

Η δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (training voucher) που περιλαμβάνει:

Παρακαλούμε όπως κάνετε λήψη της εξουσιοδότησης ΕΔΩ

Συμπληρώστε την φόρμα συμμετοχής εδώ