Οδηγία για τη Διαχείριση Επιβεβαιωμένων Κρουσμάτων και Μεταφοράς αυτών σε Χώρους Φιλοξενίας.

Με την παρούσα Οδηγία δίνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τη διαδικασία μεταφοράς του επιβεβαιωμένου πλέον κρούσματος σε Χώρους Φιλοξενίας (καταλύματα απομόνωσης)

Download (PDF, 380KB)