ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ

(υπό ίδρυση)

ΠΡΟΣ: ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ

Κοινοποίηση: Υπουργό Υγείας, Γεν. Γραμματέα Δημόσιας Υγείας, ΠΙΣ, Ιατρικούς Συλλόγους, Δημοσιογράφους, Παιδιάτρους

 

Αθήνα 19/3/2020

Αξιότιμη κα Πρόεδρε, σεβαστά μέλη

Την περίοδο αυτή και με την κατάσταση όπως αυτή έχει διαμορφωθεί μέχρι τώρα στην χώρα μας, έχουν δημιουργηθεί προβλήματα στην Παιδιατρική κοινότητα, πέραν αυτών που η ίδια η επιδημία δημιούργησε, που προκαλούν δυσλειτουργία στην εξυπηρέτηση του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών.

Το τελευταίο διάστημα υπήρξαν διάφορες ανακοινώσεις από Συλλογικούς φορείς, που έχουν δημιουργήσει προβληματισμό μεταξύ των συναδέλφων παιδιάτρων για το αν θα πρέπει να συνεχίσουμε να εξυπηρετούμε κανονικά το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών, ή αν θα έπρεπε να το αναβάλουμε για κάποιο διάστημα, κλείνοντας ακόμα και τα ιατρεία μας.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων έχει ήδη αποστείλει στα μέλη της από τις αρχές της εβδομάδας, σχετική οδηγία με την θέση της, που είναι η συνέχιση του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών, όσον αφορά τον βασικό εμβολιασμό, πάντοτε με την λήψη κατάλληλων μέτρων προφύλαξης.

Θα παρακαλούσαμε για την δική σας θέση και οδηγία, ως ο επίσημος φορέας του Κράτους για θέματα που αφορούν το πρόγραμμα εμβολιασμών και προκειμένου να συνεχιστεί η ομαλή εξυπηρέτηση του προγράμματος.

 

Με εκτίμηση

Η διοικούσα επιτροπή

Έλσα Καλούδη 6907916111

Τζίνα Νταμάγκα 69366689111

Κώστας Νταλούκας 6944307208