Επιστολή Π.Ι.Σ.

Σχετικά με την έλλειψη μέσων ατομικής προστασίας των ιατρών

Download (PDF, 195KB)