Σταδιακή επαναλειτουργία και προγραμματισμός τακτικών χειρουργείων και τακτικών εξωτερικών ιατρείων.

Δημόσιων νοσοκομείων και ιδιωτικών κλινικών.

ΑΠ ΠΙΣ 5570

Download (PDF, 429KB)