ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΔΟΣ ΠΟΛΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ
ΚΑΡΤΑΣΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ ΦΑΒΙΕΡΟΥ 16 ΧΑΛΚΙΔΑ 2221309344 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΠΑΤΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑ ΕΣΥ (ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β΄)